Friday, 6 January 2017

نکاتی برای خرید سرور مجازی سرویس میزبانی

بسیاری از طراحان سایت استفاده کرده و از خرید سرور مجازی در مدیریت وب سایت خود را در حال حاضر. نه تنها به خاطر سرور مجازی بسیار ارزانتر از یک سرور اختصاصی اما آن را نیز ارائه می دهد ویژگی های پیشرفته و تنظیمات که شما نمی توانید از یک سرور میزبانی مشترک است. با استفاده از این، مهم است بدانید که بهترین و ارزان ترین سرور مجازی میزبانی شرکت به طور کامل خود را با اطلاعاتی که شما را در انتخاب سرور مجازی راست میزبانی شرکت است که می تواند شما را به آنچه به شما در مدیریت وب سایت خود نیاز نیاز تجهیز.

با وجود این، به عنوان تجربه ما، منطقه ای که درخواست شگفت آور بررسی عمیق تعیین تسهیل VPS است نشان داد. در این پست، ما شما را به برخی از راهنمایی جذابی است که شما ممکن است بخواهید برای اجرا، هنگامی که شما خرید سرور مجازی تسهیل برای سایت شما. ما شکل که شما را به تسهیل VPS خرید، اگر وب سرور در حال حاضر مجهز برای مراقبت از بازدید کنندگان خود را است.

یک سرور اختصاصی به عنوان یک سرور به اشتراک گذاشته کار می کند، به جز صاحب سرور دارای کنترل بیشتری بر آنچه که در سرور خود را. مانند شرکت میزبانی وب با سرور به اشتراک گذاشته شده، صاحب اختصاصی می توانید سیستم عامل را انتخاب کنید، چه نرم افزاری نصب شده است، و چگونه بسیاری از سایت های بر روی سرور اجرا.

اگر از یک سرور اختصاص داده شده است به طور خاص برای راه اندازی یک سایت است و برای آن سایت به تنهایی پیکربندی، که سایت اجرا خواهد شد، بطور قابل توجهی سریع تر از یک سایت در سرور به اشتراک گذاشته شده. آن را ندارد برای به اشتراک گذاشتن منابع و می توان آن را صرفا برای اهداف در حال اجرا است که سایت ساخته شده است. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید http://bit.ly/2iidQia

No comments:

Post a Comment